Poročanje
embalaže

Ali vaše podjetje daje na trg izdelke v embalaži in se morate po novem registrirati v sistem ravnanja z embalažo?
Interzero je pravi naslov za vas.

Kontakt

Kakšne so vaše obveznosti?

Z novo zakonodajo je obveznost zbiranja, sortiranja in recikliranja embalaže prešla na vsa podjetja, ki dajejo na trg izdelke v embalaži, tudi tista, ki letno pošljejo na trg manj kot 15 ton embalaže.

Če proizvajate ali uvažate izdelke, ki so v embalaži, boste morali predvideti pot embalaže, ko bo ta enkrat postala odpadek v gospodinjstvih ali podjetjih. Zagotoviti boste morali ustrezno zbiranje, sortiranje in recikliranje.

Interzeroov sistem ravnanja z odpadno embalažo vam omogoča izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti, ki urejajo ravnanje z odpadno embalažo. S prenosom obveznosti na Interzero se bodo obseg dela in vaše skrbi na tem področju zmanjšali.

Izkoristite naše dolgoletne izkušnje in naše individualne rešitve.
Hitro, enostavno, preko spleta.

Več informacij  

Uredite vaše obveznosti preko spleta

Sklenite pogodbo za ravnanje z odpadno embalažo s podjetjem Interzero

PRENESITE OBVEZNOST
×

Spoštovani uporabnik spletnega mesta,

Pogodbe s podjetjem Interzero trenutno še ni mogoče skleniti. Vabimo vas, da izpolnite kontaktni obrazec na spletni strani – tako vas bomo lahko pravočasno obvestili o vseh spremembah oz. ko bo moč skleniti pogodbo.

Lahko nam tudi pišete na info@interzero.si ali nas pokličete na 01 560 91 50.

O podjetju Interzero

Interzero je podjetje s celovitimi rešitvami na področju okoljske inovativnosti. Ker je ohranjanje naravnih virov in okolja globalni izziv, smo svoje vire usmerili v svetovanje pri vzpostavljanju trajnostno naravnanih podjetij. Postavljamo trende na področju krožnega gospodarstva in pišemo boljše, zelene strategije za okolju prijaznejšo družbo.

Svojim partnerjem omogočamo pristop v katerokoli od naših shem iz naslova razširjene proizvajalčeve odgovornosti: odpadna embalaža, odpadne električna in elektronska oprema, odpadne baterije, odpadne nagrobne sveče in jim nudimo s tem povezano optimizacijo ravnanja z odpadki ter podporno storitev vodenja evidenc in priprave poročil.

Naročnike spremljamo vse od idejne zasnove do ustvarjanja novih poslovnih modelov, ki temeljijo na izboljšanju okoljskih praks. Naše bogate mednarodne izkušnje, celovit nadzor ter sodelovanje pri finalizaciji projektov, podjetjem omogoča, da postanejo aktivna v zelenem gospodarstvu. Sodelovanje z nami pomeni, da se lahko prepustite vrhunskim strokovnjakom, ki vas bodo vodili skozi vse vaše obveznosti in vam pomagali najti rešitve, ki presegajo goli zakonski okoljski minimum.

Kaj vam zagotavlja Interzero?

 • Prevzem

  odpadne embalaže pri komunalnih podjetjih, zbiralcih odpadkov in pri drugih končnih uporabnikih
 • Zbiranje

  prevzete odpadne embalaže v zbirnih centrih podjetja Interzero
 • Sortiranje

  odpadne embalaže glede na embalažni material ter pripravo na recikliranje in predelavo v sekundarne surovine
 • Recikliranje

  in predelava v sekundarne surovine
Več o podjetju Interzero  

Reference

POGOSTA VPRAŠANJA

Zavezanec za ravnanje z odpadno embalažo je pravna oseba (trgovec, proizvajalec, distributer, …), registrirana na območju RS, ki daje prvič embalirano blago ali embalažo (embalažo, namenjeno za polnjenje na prodajnem mestu) na trg RS. S sprejetjem nove uredbe so zavezanci postala tudi vsa podjetja, ki letno na trg pošljejo manj kot 15t embalaže.
V trenutku, ko je embalaža izpraznjena oz. odstranjena iz blaga, nastane odpadna embalaža, za katero je dolžan poskrbeti tisti, ki je embalažo skupaj z embaliranim blagom prvič vnesel oz. dal v promet na slovenskem trgu (zavezanec). Za nastalo odpadno embalažo zavezanec (pravna oseba oz. podjetnik posameznik) poskrbi z vključitvijo v Interzeroov sistem ravnanja z odpadno embalažo.
Za embalažo, prvič dano na trg Republike Slovenije, se šteje naslednja embalaža:
 • Embalirano blago, ki je pripeljano v Slovenijo in prodano naprej slovenskemu kupcu;
 • Embalirano blago, ki je pripeljano v Slovenijo ter razpakirano v vašem podjetju (to, kar nastane v kontejnerjih in ni od slovenskega dobavitelja – seštevek evidenčnih listov);
 • Embalaža, ki je kupljena v Sloveniji z namenom embaliranja (kupljena kot izdelek in jo vi spremenite v embalažo).
Embalaža so vsi izdelki, namenjeni temu, da obdajajo blago in ga držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.
 • papir in karton
 • plastika, razen PVC
 • PVC
 • les
 • železo in jeklo
 • aluminij
 • steklo
 • kompoziti (ločeno po vrsti materiala, ki glede na maso prevladuje v kompozitu) in
 • drugo (ločeno po vrsti embalažnega materiala, npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora)
Povzročitelj embalaže mora za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco o embalaži, dani na trg v RS. Evidenca vsebuje podatke o masi embalaže, dane na trg v RS, ločeno po embalažnih materialih.
Zavezanec količino embalaže, ki je bila skupaj z izdelki dana na trg, po posameznih frakcijah, štirikrat letno poroča Interzerou. Interzero je v ta namen vzpostavil aplikacijo za poročanje, ki jo najdete na naslovu: https://spletno-porocanje.interzero.si/
Količino embalaže, dane na trg RS, zavezanec poroča po kvartalih in sicer do 15. v mesecu, ki sledi zaključenemu kvartalu.
Poročilo je potrebno oddati le še za prvo polletje 2021 in sicer do 31.marca 2022.

Kako poteka sodelovanje z nami

Vnos podatkov

Izpolnitev on-line obrazca s podatki o embalaži, ki jo pošljete na trg RS

On-line pogodba

Podpis Pogodbe o ravnanju z odpadno embalažo, ki vam jo pripravimo na podlagi prejetih podatkov

Prenos obveznosti

Vaše obveznosti ste uspešno prenesli, za vašo embalažo bomo poskrbeli v Interzerou

Kontaktirajte nas

Naša strokovnjaka

Pero Maksimović
Anja Peternel
01 560 91 50 
Delovni čas: Pon - pet 8h - 15h

Naši strokovnjaki

Blaž Koncilija 030 700 415
Anja Peternel 031 333 113
Pero Maksimović 030 650 043

Email

Več informacij

Prenesite obveznost ravnanja z odpadno embalažo na podjetje InterzeroProizvajate ali uvažate izdelke, pri katerih embalaža konča kot odpadek v gospodinjstvih in podjetjih? V tem primeru vam sistem ravnanja z odpadno embalažo podjetja Interzero omogoča izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti po Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. S prenosom obveznosti na podjetje Interzero se obseg dela in vaše skrbi pri ravnanju z odpadno embalažo zmanjšajo.

Interzero, družba za ravnanje z odpadno embalažo, upravlja razširjeno proizvajalčevo odgovornost v sistemih ravnanja z odpadnimi materiali in skrbi, da zavezanci za ravnanje z odpadno embalažo izpolnjujejo zakonske obveznosti in imajo urejene evidence. Za embalažnino vam zagotavlja celovite storitve, ki vključujejo zbiranje, odvoz, pripravo in predelavo odpadkov. Svetuje vam, kako lahko zmanjšate količino odpadkov in povečate njihovo vrednost, kar posledično pomeni zmanjšanje stroškov in ustvarjanje prihranka. Naročnikom je Interzero omogočil tudi uporabo enostavnega portala za poročanje in licenciranje odpadne embalaže.

Kot del mednarodnega koncerna ALBA Group ima podjetje Interzero dolgoletne izkušnje pri gospodarjenju s surovinami in strokovna znanja o ravnanju z viri v proizvodnji in recikliranju odpadkov.

Poleg tega, da Interzero prevzame vse upravne in pravne naloge, kot potrditev trajnostnega delovanja vašega podjetja izda tudi Certifikat o ohranjanju primarnih virov in varovanju podnebja. Vključitev v embalažno shemo podjetja Interzero vam namreč zagotavlja edini sistem zbiranja, ki popolnoma zapira zanke za recikliranje. Zbrana odpadna embalaža se predela v patentirano sekundarno surovino Procyclen. Za razliko od običajne plastike se za izdelavo te plastike ne uporablja surove nafte. Na ta način se ne samo prihrani veliko energije, temveč sprosti tudi do 50 odstotkov manj okolju in podnebju škodljivih toplogrednih plinov.

Interzero ima za svoje delovanje okoljevarstveno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor RS. Načrt ravnanja z odpadno embalažo ima Interzero vpisan na Agenciji RS za okolje (ARSO).

Piškotke uporabljamo za boljše delovanje spletne strani. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Kako uporabljamo piškotke in kako jih lahko upravljate si preberite tukaj:   Varovanje podatkov